Naziv projekta

Nova poslovna web stranica Beauty Centra Donna

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta
78.800,00 kn

EU sufinanciranje projekta
39.760,00 kn

Razdoblje provedbe projekta
28. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019.

Kontakt osoba za više informacija
Mirjana Lovaković
info@donna-umag.hr
+385 (0)52 752 756

Kratki opis projekta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dodijelilo je obrtu Beauty Centar Donna, vl. Mirjana Lovaković dana 28.01.2019. vaučer (serijski broj: P19_WWW_2018_0233) u svrhu provedbe projekta pod nazivom Nova poslovna web stranica Beauty Centra Donna, referentna oznaka: KK.03.2.1.17.0261. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Nova poslovna web stranica Beauty Centra Donna je projekt izrade nove mrežne stranice obrta Beauty Centar Donna, vl. Mirjana Lovaković na domeni www.donna-umag.hr. Novo web rješenje je koncipirano kao moderna, cjelovita i integrirana poslovna stranica čiji je cilj pojačati online prisutnost i osigurati stvaranje novih poslovnih prilika te povećati konkurentnost.

Ciljevi projekta

Rješenje se temelji na strateškom pristupu s ciljem relevantnog pozicioniranja na online tržištu, uključuje moderan dizajn prilagođen za mobitele i tablete, te user-friendly administrativno sučelje.

Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultat projekta je jačanje prisutnosti na tržištu i konkurentnosti tvrtke kroz cjelovitiju komunikaciju naše stručnosti u sektoru djelovanja što će dovesti do otvaranja novih poslovnih prilika.

Više informacija na:


Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost obrta Beauty Centar Donna, vl. Mirjana Lovaković